top of page
thermal imaging inspection of heating equipment.jpg

בדיקות תרמוגרפיות איתור נזילות מים

איתור נזילות מים סריקה באינפרא אדום של צנרת מים

איתור נזילות מים סריקה באינפרא אדום של צנרת מים , מאפשרת מיפוי תוואי הצנרת ומקור הנזילה ברמת דיוק מרבית. הבדיקה מסיעת בכל סוגי הצנרות – פלסטיק, ברזל, נחושת. סריקה באינפרא אדום מתבצעת בכל סוגי הריצוף הקיימים והקירות הקיימים במבנה.

הסריקה באינפרא אדום לאיתור נזילות בצנרת המים מתבצעת ע"י צוותי החברה, הערוכים לתת מענה בפריסה ארצית, הצוות מצויד במצלמה משוכללת. נתוני הסריקה מעובדים ומוגשים בדו"ח מסודר בליווי תמונות להמחשה וכן המלצות לתיקון הליקויים.
בתמונה ניתן לראות ברז מים והצנרת בקיר

thermal imaging inspection of heating equipment.jpg
bottom of page