top of page
thermal imaging camera inspection for temperature check and finding heating pipes.jpg

בדיקת תרמוגרפית חימום תת רצפתי 

איתור פגמים בדיקת תרמוגרפית חימום תת ריצפתי

מיפוי תרמי לאיתור פגמים בחימום תת רצפתי, מחד תקלות בחימום תת ריצפתי המבוסס על מים ומאידך חימום תת רצפתי המבוסס על גופי חימום חשמליים.
הסריקה באינפרא אדום לאיתור ליקויים חימום תת רצפתי מתבצעת ע”י צוותי החברה, הערוכים לתת מענה בפריסה ארצית, הצוות מצויד במצלמה משוכללת. נתוני הסריקה מעובדים ומוגשים בדו”ח מסודר בליווי 
תמונות להמחשה וכן המלצות לתיקון הליקויים.

להלן דוגמא של צילום רגיל וצילום תרמי.
צרור המפתחות שעל הרצפה מסמנים מסמנים את נקודת הכשל.

thermal imaging camera inspection for temperature check and finding heating pipes.jpg
bottom of page