top of page
Recording Heat Loss at the House With Infrared Thermal Camera.jpg

בעיות איטום במיבנים

במבנים בדיקת אינפרא אדום כשלים באיטום

בעיות איטום במבנים גורמות לסימני רטיבות, נזילות, התקלפויות צבע . פעמים רבות רואים את התוצאה של כשלים אלו ללא ידיעה ברורה של הסיבות לנזקים ולכשלים. ראשית, יש לדעת ולאבחן, מהו מקור הכשל:

איטום לקוי, צנרות דולפות, מערכת ניקוז, מערכת מיזוג, בעיות איטום בגגות ועוד...

על-מנת להגיע למקור הבעיה, אנו מבצעים בדיקה מקיפה בכדי לאתר את מקור הכשל.

הסריקה באינפרא אדום לאיתור בעיות איטום מתבצעת ע"י צוותי החברה, הערוכים לתת מענה בפריסה ארצית, הצוות מצויד במצלמה משוכללת. נתוני הסריקה מעובדים ומוגשים בדו"ח מסודר בליווי תמונות להמחשה וכן המלצות לתיקון הליקויים.

Recording Heat Loss at the House With Infrared Thermal Camera.jpg

בדיקת בידוד מבנים

מיפוי תרמי לאיתור פגמים בבידוד מבנים

בדיקת בידוד מבנים מיפוי תרמי לאיתור פגמים בבידוד מבנים הנובעים מליקויי בניה. פגמים אלו גורמים לאבדן אנרגיה במבנה כגון בריחת חום בעונת החורף וכניסת חום בעונת הקיץ, וכתוצאה עלויות מיזוג האוויר וחימום המבנה עולות. תיקון הליקויים בבידוד המבנים חוסך אלפי שקלים מצטברים.

הסריקה באינפרא אדום לאיתור ליקויי בניה ובעיות איטום מבנים מתבצעת ע"י צוותי החברה, הערוכים לתת מענה בפריסה ארצית, הצוות מצויד במצלמה משוכללת. נתוני הסריקה מעובדים ומוגשים בדו"ח מסודר בליווי תמונות להמחשה וכן המלצות לתיקון הליקויים.
להלן דוגמא של צילום רגיל וצילום תרמי של חלון המבנה.

 

סריקה באינפרא אדום של צנרת מים , מאפשרת מיפוי תוואי הצנרת ומקור הנזילה ברמת דיוק מרבית. הבדיקה מסיעת בכל סוגי הצנרות – פלסטיק, ברזל, נחושת. סריקה באינפרא אדום מתבצעת בכל סוגי הריצוף הקיימים והקירות הקיימים במבנה.

הסריקה באינפרא אדום לאיתור נזילות בצנרת המים מתבצעת ע"י צוותי החברה, הערוכים לתת מענה בפריסה ארצית, הצוות מצויד במצלמה משוכללת. נתוני הסריקה מעובדים ומוגשים בדו"ח מסודר בליווי תמונות להמחשה וכן המלצות לתיקון הליקויים.

בתמונה ניתן לראות ברז מים והצנרת בקיר

bottom of page