בעיות איטום במבנים

בעיות איטום במיבנים

במבנים בדיקת אינפרא אדום כשלים באיטום

בעיות איטום במבנים גורמות לסימני רטיבות, נזילות, התקלפויות צבע . פעמים רבות רואים את התוצאה של כשלים אלו ללא ידיעה ברורה של הסיבות לנזקים ולכשלים. ראשית, יש לדעת ולאבחן, מהו מקור הכשל:

איטום לקוי, צנרות דולפות, מערכת ניקוז, מערכת מיזוג, בעיות איטום בגגות ועוד...

על-מנת להגיע למקור הבעיה, אנו מבצעים בדיקה מקיפה בכדי לאתר את מקור הכשל.

הסריקה באינפרא אדום לאיתור בעיות איטום מתבצעת ע"י צוותי החברה, הערוכים לתת מענה בפריסה ארצית, הצוות מצויד במצלמה משוכללת. נתוני הסריקה מעובדים ומוגשים בדו"ח מסודר בליווי תמונות להמחשה וכן המלצות לתיקון הליקויים.

shefet02.jpg