בדיקת תרמוגרפית לתנורים וארובות 

shefet04.jpg

איתור פגמים ושחיקה בבידוד תנורים וארובות

איתור פגמים ושחיקה בבידוד תנורים וארובות. עקב החום ובלאי נשחק החלק הפנימי בדיפון התנורים, מיפוי תרמי יאתר נקודות הכשל. פריצת חום דרך נקודת הכשל יכולה לגרום לסיכון חיי אדם ולנזקים יקרים.

הסריקה באינפרא אדום לאיתור הבידוד בתנורים מתבצעת ע”י צוותי החברה, הערוכים לתת מענה בפריסה ארצית, הצוות מצויד במצלמה משוכללת. נתוני הסריקה מעובדים ומוגשים בדו”ח מסודר בליווי תמונות להמחשה וכן המלצות לתיקון הליקויים. 

להלן תמונות להמחשת איתור תקלה בידוד תנורים.