בדיקת בודק מוסמך

בודק חשמל מוסמך

בודק חשמל מוסמך או בדיקת בודק על פי דרישת רשות הכבאות קיימת דרישה לבדיקה תקופתית בלוחות החשמל על ידי גורם מקצועי מוסמך, קרי בודק חשמל מוסמך, כדי למנוע דליקות.  

על הבודק להיות בעל רשיון מתאים לגודל לוח החשמל. חברת עמי שפט הנדסת חשמל תספק לכם את השירות כך שנוכל לעמוד בדרישות ולקבל את הרישיון או אישור הביטוח.

בדיקת בודק מוסמך