עמי שפט הנדסת חשמל , בדיקות תרמוגרפיות בע"מ ת.ד. 7261 כפר יונה עמי שפט-בדיקות תרמוגרפיות -   |   טלפון: 09-8987535   |   פקס: 09-8987534   |  

  • c-facebook

בדיקת בודק מוסמך

בודק חשמל מוסמך

בודק חשמל מוסמך או בדיקת בודק על פי דרישת רשות הכבאות קיימת דרישה לבדיקה תקופתית בלוחות החשמל על ידי גורם מקצועי מוסמך, קרי בודק חשמל מוסמך, כדי למנוע דליקות.  

על הבודק להיות בעל רשיון מתאים לגודל לוח החשמל. חברת עמי שפט הנדסת חשמל תספק לכם את השירות כך שנוכל לעמוד בדרישות ולקבל את הרישיון או אישור הביטוח.

בדיקת בודק מוסמך