shefet03.jpg

תרמורגרפיה לבדיקה מכנית

בדיקות אינפרא אדום לאיתור פגמים במערכות מכאניות ומכשירים חשמליים כגון מנועים ומיסבים. עקב החום ובלאי נשחק החלק הפנימי של המכשירים הגורם לנזקים וכשלים.

הסריקה באינפרא אדום לאיתור פגמים במערכות מכאניות ומכשירים חשמליים מתבצעת ע”י צוותי החברה, הערוכים לתת מענה בפריסה ארצית, הצוות מצויד במצלמה משוכללת. נתוני הסריקה מעובדים ומוגשים בדו”ח מסודר בליווי תמונות להמחשה וכן המלצות לתיקון הליקויים. 

להלן תמונה לאיתור תקלה במנוע.