בדיקת קרינה ושדות מגנטיים

שדות מגנטיים קרינה בלוחות חשמל, קרינה סלולרית, קרינה במעליות

שדות מגנטיים קרינה בלוחות חשמל. לקרינה סביבנו תחומים רבים. השניים המוכרים
 

ביותר הם:
הקרינה הסלולארית
קרינה ממערכות חשמל – שנאים, לוחות חשמל, כבלים.

בחברתנו בודקים מוסמכים מטעם המשרד להגנת הסביבה והציוד המתקדם ביותר כדי שניתן לכם נתונים ברורים ושקט נפשי.

בדיקת קרינה מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה:


קרינה בלתי מייננת היא קרינה שאינה מייננת את האטומים שהיא עוברת דרכם.
בהתחשב ביכולת הישירה לייצור שינויים בתאים החיים, קרינה בלתי מייננת מסוכנת פחות מקרינה מייננת, אך גם לה עלולה להיות השלכה שלילית על הבריאות והיא עלולה לפגוע באופן עקיף בתאים חיים. ניתן למצוא קרינה בלתי מייננת בתדר הרדיו, מרשת החשמל, מהמיקרוגל, מהטלפון הסלולרי ועוד.
שימוש רב במכשירים פולטי קרינה מגביר את סכנת החשיפה אליה. ההשפעות הבריאותיות שונות בהתאם לסוגי הקרינה.

פעילות המשרד להגנת הסביבה בנושא הקרינה


המטרה העיקרית של ההגנה מקרינה ובטיחות הקרינה היא למנוע נזקי קרינה, ולהינות רק מהתועלת שהיא יכולה להביא. מבחינה זו, אין הבדל בין בקרה על קרינה מייננת וחומרים רדיואקטיביים לבין בקרה על סיכונים אחרים.
משרד להגנת הסביבה פועל על פי "עיקרון הזהירות המונעת" (Precautionary principle), מטרתו העיקרית היא למזער ככל האפשר את חשיפת הציבור לקרינה, מאחר ולזמן החשיפה ישנה השלכה בריאותית. צמצום חשיפת הציבור לקרינה נעשה בהתאם לטכנולוגיות הקיימות, המאפשרות בעלות סבירה להקטין את רמות הקרינה ממקורות שונים.