top of page
technician use thermal imaging camera to check temperature in factory.jpg

תרמורגרפיה לבדיקה מכנית

בדיקות אינפרא אדום לאיתור פגמים במערכות מכניות

בדיקות אינפרא אדום לאיתור פגמים במערכות מכאניות ומכשירים חשמליים כגון מנועים ומיסבים. עקב החום ובלאי נשחק החלק הפנימי של המכשירים הגורם לנזקים וכשלים.

הסריקה באינפרא אדום לאיתור פגמים במערכות מכאניות ומכשירים חשמליים מתבצעת ע”י צוותי החברה, הערוכים לתת מענה בפריסה ארצית, הצוות מצויד במצלמה משוכללת. נתוני הסריקה מעובדים ומוגשים בדו”ח מסודר בליווי תמונות להמחשה וכן המלצות לתיקון הליקויים. 

להלן תמונה לאיתור תקלה במנוע.

technician use thermal imaging camera to check temperature in factory.jpg

דליפת אויר דחוס

גורמת לאובדן אנרגיה ולשחיקה מיותרת של מדחסי האוויר. איתור הדליפות נעשה על ידי ציוד אולטרא סוני רגיש במיוחד. דליפה של אוויר דחוס יוצרת שריקות שאינן נשמעות על ידי אדם. בעזרת הציוד הרגיש ניתן לאתר את הדליפות ולתקנן במינימום השבתת ציוד ועלויות ולהימנע מתשלום מיותר לחברת החשמל. בנוסף נגרם הפסד בשחיקת המדחסים.

bottom of page