top of page
Electromagnetic radiation concept with text Is your workplace safe on the tester lying nea

בדיקת קרינה ושדות מגנטיים

שדות מגנטיים קרינה בלוחות חשמל, קרינה סלולרית, קרינה במעליות.

קרינה הסלולארית, קרינה ממערכות חשמל – שנאים, לוחות חשמל, כבלים.

בחברתנו בודקים מוסמכים מטעם המשרד להגנת הסביבה והציוד המתקדם ביותר כדי שניתן לכם נתונים ברורים ושקט נפשי.

Electromagnetic radiation concept with text Is your workplace safe on the tester lying nea

בדיקת קרינה מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה:

קרינה בלתי מייננת

קרינה בלתי מייננת היא קרינה שאינה מייננת את האטומים שהיא עוברת דרכם.
בהתחשב ביכולת הישירה לייצור שינויים בתאים החיים, קרינה בלתי מייננת מסוכנת פחות מקרינה מייננת, אך גם לה עלולה להיות השלכה שלילית על הבריאות והיא עלולה לפגוע באופן עקיף בתאים חיים. ניתן למצוא קרינה בלתי מייננת בתדר הרדיו, מרשת החשמל, מהמיקרוגל, מהטלפון הסלולרי ועוד.
שימוש רב במכשירים פולטי קרינה מגביר את סכנת החשיפה אליה. ההשפעות הבריאותיות שונות בהתאם לסוגי הקרינה.

​פעילות המשרד להגנת הסביבה בנושא הקרינה

המטרה העיקרית של ההגנה מקרינה ובטיחות הקרינה היא למנוע נזקי קרינה, ולהינות רק מהתועלת שהיא יכולה להביא. מבחינה זו, אין הבדל בין בקרה על קרינה מייננת וחומרים רדיואקטיביים לבין בקרה על סיכונים אחרים.
משרד להגנת הסביבה פועל על פי "עיקרון הזהירות המונעת" (Precautionary principle), מטרתו העיקרית היא למזער ככל האפשר את חשיפת הציבור לקרינה, מאחר ולזמן החשיפה ישנה השלכה בריאותית. צמצום חשיפת הציבור לקרינה נעשה בהתאם לטכנולוגיות הקיימות, המאפשרות בעלות סבירה להקטין את רמות הקרינה ממקורות שונים.

חיזוי קרינה לתמ"א 38

יעוץ קרינה מתאים  לאנשי מקצוע ובעלי תפקיד  בפרויקטים הנדסיים ובהקמת תשתיות .

למשל יזמיםצ וקבלני בנין .מתכנני חשמל וגורמים אחרים זקוקים לייעוץ קרינה.   בפרויקטים של בניה חדשה,  או תמ"א .

חיזוי קרינה לתמ"א 38 הוא חובה כדי לקבל אישורי בניה.
 

יעוץ קרינה חוסכת כסף

ייעוץ קרינה נעשה בשלב  התכנון של פרויקטים ובמהלכם.

מתי יש צורך   לייעוץ קרינה או חיזוי ?

גם מרכזים לוגיסטיים ומפעלים, מוסדות חינוך, פרויקטים של בניה ירוקה, אדריכלים ואחרים יכולים להיות זקוקים לחיזוי קרינה .

להבדיל מבדיקות קרינה, המבוצעות לצורך צילום   מצב נתון (עבור אנשים פרטיים או בעלי עסקים) ייעוץ קרינה נעשה בשלב  התכנון של פרויקטים ובמהלכם.

הייעוץ נעשה למשל כאשר רוצים להגיש תוכניות לאישור הגורמים המוסמכים וכן כאשר רוצים לקבל אישורי בניה או אישורי אכלוס.

לאורך ביצוע של פרויקטים הייעוץ חשוב ביותר שכן זה הזמן שבו חייבים לאסוף נתונים וקל למדי לבצע שינויים או תיקונים לצורך הפחתת חשיפה או יצירת קרינה.

כדאי לדעת כי אנו מבצעים חיזוי קרינה באמצעות תוכנה  יחודית המבוצע על ידי גורם מוסמך מספק תמונת מצב אמינה וחשובה.

אנו נבצע עבורכם  בדיקות קרינה מתן ייעוץ וחיזוי קרינה 


בחברתנו מהנדס מוסמך המוכר לעניין זה על ידי המשרד להגנת הסביבה טובה מאוד.
יש להקפיד על כך כי היועץ בקיא בשימוש במכשירי המדידה המקובלים, המאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה. מי שמבצע עבורכם בדיקות קרינה או מספק ייעוץ וחיזוי בנושא צריך להיות בעל ניסיון רב, ידע בקרינה אלמ"ג  הסמכות ,וידע מוכח בביצוע חיזוי קרינה מתשתיות חשמל.

צרו עמנו קשר ותקבלו הצעה ליעוץ וחיזוי קרינה ממהנדס מוסמך המשרד להגנת הסביבה

אנו נבצע עבורכם  בדיקות קרינה מתן ייעוץ וחיזוי קרינה

בחברתנו מהנדס מוסמך המוכר לעניין זה על ידי המשרד להגנת הסביבה טובה מאוד.
יש להקפיד על כך כי היועץ בקיא בשימוש במכשירי המדידה המקובלים, המאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה. מי שמבצע עבורכם בדיקות קרינה או מספק ייעוץ וחיזוי בנושא צריך להיות בעל ניסיון רב, ידע בקרינה אלמ"ג  הסמכות ,וידע מוכח בביצוע חיזוי קרינה מתשתיות חשמל.

צרו עמנו קשר ותקבלו הצעה ליעוץ וחיזוי קרינה ממהנדס מוסמך המשרד להגנת הסביבה

bottom of page