top of page

עמי שפט הנדסת חשמל בדיקות תרמוגרפיות

בדיקות תרמוגרפיות ובדיקות קרינה באמצעות מכשירים מודרניים המאפשרים לנו לחזות ולאתר ליקויים וכשלים במערכות החשמל.

סוגי בדיקות תרמוגרפיות ובדיקות אינפרא אדום

לבדיקת בודק חשמל או בדיקת קרינה

תודה . נחזור בהקדם

bottom of page