שרותי החברה

עמי שפט שרותי החברה - תרמוגרפיה ואנפרה אדום

בדיקות תרמוגרפיה

 

הסיבות העיקריות לשרפות חשמל 

1. מגעים רופפים - מחבור לקוי או התרופפות עם הזמן.

2. זרמי יתר - מתכנון או בצוע ליקויים.

3. רכיבים לקויים- שהמגע הפנימי בתוכם לקוי.

4. הזדקנות רכיבים או חווט.

בעיות איטום במבנים

בדיקת אינפרא אדום

  • איטום לקוי, צנרות דולפות, מערכת ניקוז, מערכת מיזוג, בעיות איטום בגגות ועוד...

אשורי מכבי אש

 

אישור מכבי אש כתהליך רישוי העסקים

​קיימות היום מספר דרישות בתחומים שונים. בתחום החשמל קיימת דרישה לאישור מכבי-אש לשם קבלת הרישיון. מכבי-אש בודקים אספקטים שונים של מיגון העסקים מפני אש.