דליפת אויר דחוס

דליפת אויר דחוס

נזילות אויר דחוס

גורמת לאובדן אנרגיה ולשחיקה מיותרת של מדחסי האוויר. איתור הדליפות נעשה על ידי ציוד אולטרא סוני רגיש במיוחד. דליפה של אוויר דחוס יוצרת שריקות שאינן נשמעות על ידי אדם. בעזרת הציוד הרגיש ניתן לאתר את הדליפות ולתקנן במינימום השבתת ציוד ועלויות ולהימנע מתשלום מיותר לחברת החשמל. בנוסף נגרם הפסד בשחיקת המדחסים.