בדיקת קיטור

בדיקת נזילות בקיטור 

בדיקת קיטור מלכודות קיטור לקויות גורמות לאבדן אנרגיה בזבוז כסף והקטנת תפקודי המערכת סריקה באינפרא אדום יכולה לאתר מלכודות לקויות ולמנוע איבודי אנרגיה ולחסוך כסף רב.

הסריקה באינפרא אדום לאיתור מלכודות קיטור מתבצעת ע”י צוותי החברה, הערוכים לתת מענה בפריסה ארצית, הצוות מצויד במצלמה משוכללת. נתוני הסריקה מעובדים ומוגשים בדו”ח מסודר בליווי תמונות להמחשה וכן המלצות לתיקון הליקויים.